Kan ik naast kleding ook andere goederen schenken?

De kerntaak van Vincentiusverenigingen bestaat erin hulpvragers te voorzien van voedsel.
In onze conferentie opteerden we om ook kleding aan te bieden.

Heel veel mensen kunnen zich vinden in ons project en willen nog meer schenken dat kan dienen voor de hulpvragende gezinnen : huisraad, electro-toestellen, speelgoed, meubelen…….
We weten dat we de schenkers teleurstellen als we niet ingaan op hun aanbod en we voelen er ons zelf heel ongemakkelijk mee maar ……. elke vierkante meter in ons lokaal wordt ingenomen door voeding en kleding.

We hebben echt geen ruimte om goederen tentoon te stellen, laat staan om een tijdje te stockeren.

Wat kun je dan wel doen :
- stuur ons een foto van ... met vermelding van je telefoonnummer, we hangen je aanbod op het prikbord en dan kan de geïnteresseerde zelf  contact opnemen
- Open Hart in Paal is een vereniging die zich ook inzet voor hulpvragers. Zij bieden kleding, meubelen, huisraad, fietsen …. Deze vereniging neemt deze goederen wel aan. Voor verdere info zie : www.openhartpaal.be
- breng de goederen binnen bij de Kringwinkel en dan komen de goederen ook terecht bij de doelgroepmensen