Is elke hulpvrager een luierik?

8.6% van de volwassenen leefden in 2012 in een huishouden zonder inkomen uit betaald werk. Je bent maar geboren in zulk een gezin.

Kortgeschoolden dienen degelijk begeleid te worden op zoek naar werk; zijzelf hebben de vaardigheden niet om het alleen te doen. Bij personen die werken onder begeleiding beginnen de problemen als de begeleiding wegvalt.

In Vlaanderen zijn 250.000 werklozen. Daar tegenover staan 27.500 vacatures. Is het de schuld van de resterende 222.500 Vlamingen dat er geen vacatures zijn?

1 op 5 armen werkt. Mensen die wel werken en toch arm zijn. Het zijn minderwaardige jobs. armoede is onrecht.jpg

Is het de schuld van iemand als hij/zij ziek, invalide wordt?

Ben je ook al een luierik als je na een ongeval niet meer kunt gaan werken?

Moet je je nu ook al schuldig voelen als je met een handicap bent geboren? 40% van de mensen met een handicap hebben een uitkering onder 1000€

Sommigen hebben jarenlang bijgedragen aan de sociale zekerheid (oudere werklozen, gepensioneerden) maar ontvangen in vele gevallen een minimumuitkering die onder de armoedegrens zit.

Wanneer we de uitkeringen van de langdurige werklozen afbouwen, gaan deze mensen sneller op zoek naar werk. Het is een fabel dat een inkomen, dat mensen in armoede treft, naar zoekgedrag zal activeren. Integendeel het drijft mensen naar het leefloon, naar een loskoppeling van de samenleving en naar verbittering.

In elke bevolkingsgroep zitten personen die de slogan toepassen : “ met minst mogelijke inzet een maximum aan rendement”