Wie zijn we

Als Sint-Vincentiusvereniging willen wij, in alle discretie, mensen helpen in afwachting dat ze weer voor zichzelf kunnen zorgen of steun krijgen van officiële instanties.Dit gebeurt door : voedselhulp, kleding, morele hulp, een gesprek.

De hulp gebeurt meestal in het kader van een ruimere sociale begeleiding, in samenwerking met het OCMW of een andere instantie.

Sinds 2015 kunnen de gezinnen tweemaal per maand komen voor een voedselpakket. In de tweede week van de maand is het “grote bedeling” en de laatste week van de maand is het een “kleine bedeling” .

Maandelijks betalen de gezinnen 2€. Met die gelden betalen we onze vaste kosten.

Fréderic Ozanam, de stichter, deed volgende uitspraken :

Laat ons niet zoveel over Caritas praten maar laat er ons aan werken”

Het beste wat we voor anderen kunnen doen is, niet het kenbaar maken van onze mogelijkheden, maar wel henzelf bewust maken van hun talenten”.

Deze uitspraken vormen de kerngedachte van onze werking.

Het aantal hulpvragende gezinnen verschilt van maand na maand maar gemiddeld tellen we op 90 gezinnen die 240 personen vertegenwoordigen. We helpen op jaarbasis om en bij de 1000 gezinnen die een kleine 2500 personen vertegenwoordigen.

wiezijnwe1.jpgwiezijnwe2.jpg