Nuttige links

 

Websites

www.vincentdepaul.be (nationaal bestuur)

www.vincentius-limburg.be (provinciaal bestuur)

www.vlaams-netwerk-armoede.be

www.openhartpaal.be

www.armoedebestrijding.be

www.oases.be

www.welzijnszorg.be

www.welzijnsschakels.be

www.netwerktegenarmoede.be

 

 

Boeken

Brood en rozen voor iedereen – Lieven De Pril

Hoogachtend, dikke Freddy – Erik Vlaminck

De schande en de keerzijde – Jos Geysels en Erik Vlamick

Schaarste – Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir

In vrije van, armoede in België – Bart Demyttenaere

Butagas, blauwe vuilzakken en “Du” van Peter Maffay – Lieve De Cleen

Ik ben iemand/ niemand – Guy Didelez en Lieven De Pril

 

 

 

 

Omdat ons lokaal te klein is, kunnen we geen boeken, huisraad, meubelen, electro, speelgoed ….. aannemen.

Best in dat geval de “kringwinkel” of “Open Hart” uit Paal contacteren.

We concentreren ons enkel op voeding en kleding.