Armoedebarometer 2014

 

11.2% van de kinderen geboren in 2013 leven in een kansarm gezin

8% van de mensen in armoede kunnen de gezondheidszorgen niet betalen

Het percentage werkenden dat leeft onder de armoederisicogrens stijgt tot 3.4%

11% van de Vlamingen (680.000 personen) heeft een maandelijks inkomen onder de armoederisicogrensdrempel – de alleenstaanden 13% - de eenoudergezinnen 22% - bij niet EU-brugers 35%

15% van de Vlamingen kan zich geen grote onverwachte aankoop groter dan 900€ veroorloven

armoede is een blok aan ons been.jpg

107.000 gezinnen wachten op sociale woning – gemiddeld moet iemand die zo’n woning aanvraagt 3 jaren wachten

130.000 personen doen beroep op de Voedselbank.

De energiekosten vormen bij gezinnen met de laagste inkomens een zware last

Een vijfde van de eenoudergezinnen en een zesde van de ouderen leven in armoede - meer dan een derde van de niet EU-burgers leeft in armoede

38.5% van de eenoudergezinnen is arm.

37.8% van de werklozen is arm.