Armoede- definitie

Armoede is dat niet een tekort aan centen?

Natuurlijk. Een te laag of onzeker inkomen is een belangrijk aspect van armoede. Maar dat geldt evengoed voor een lage scholing, een zwakke positie op de arbeidsmarkt, een onveilige of te dure woning, een slechte gezondheid

Armoede is ook een gebrek aan sociale contacten, een moeilijke gezinssituatie en de dagelijkse onzekerheid, schaamte en stress van een leven in armoede.

Armoede staat voor een kluwen van achterstellingen op verschillende domeinen. Armoede is daarom de meest extreme vorm van sociale uitsluiting.

Cirkel armoede.png

 

De bekendste en meest gebruikte definitie van armoede is die van professor Jan Vrancken : “Armoede is een netwerk van sociale uitsluiting dat zich uitstrekt over diverse terreinen van het individuele en collectieve bestaan. Het schept een kloof tussen de armen en de rest van de samenleving, die de slachtoffers niet op eigen kracht kunnen overbruggen”.